Objectius

La meva filosofia consisteix en oferir la màxima qualitat en cadascun dels projectes que realitzo. Treballo per aconseguir un producte acabat que s'ajusti a les necessitats dels meus clients. Per aquest motiu, el meu mètode de treball es basa en cinc pilars bàsics: qualitat, professionalitat, compromís, confidencialitat i puntualitat.

Qualitat garantida

Per aconseguir un alt nivell de qualitat, disposo de diferents eines de traducció assistida i localització de programes informàtics i pàgines web. L'ús de les noves tecnologies em permet no només agilitzar el procés de traducció sinó també crear bases de dades terminològiques específiques per a cada client. Així aconsegueixo coherència i precisió en tots els projectes que realitzo.


CLICK ON TRANSLATIONS | CRISTINA REBOLLO BENTZEN. | +34 627 56 97 30 |
C/ Les Oliveres 1 | E-17199 TAIALA | GIRONA | SPAIN | info@clickontranslations.net