Cristina Rebollo Bentzen

. Màster en Traducció Médicosanitària , Univesitat Jaume I de Castelló.

. Postgrau en Traducció i Tecnologies, UOC Universitat Oberta de Catalunya

. Llicenciatura en Traducció i Interpretació, Univeristat de Vic (Barcelona)

. Curs de traducció jurídica a distància (anglès-espanyol, International House Barcelona

Traductora autònoma. Gener de 2006 - Actualitat

.  Traduccions mèdiques, farmacèutiques i científiques de l'anglès a l'espanyol / català: informes mèdics, assajos clínics, prospectes de medicaments, fullets informatius per a pacients, nutrició, psicologia, ecologia...

Traduccions tècniques de l'anglès / alemany / noruec a l'espanyol / català: enginyeria industrial, automobilística, energies renovables, indústria naval, programari, telecomunicacions ...

Traduccions jurídiques de l'anglès / noruec/ francès a l'espanyol / català: comptabilitat, comerç, balanços, empresa, finances, inversions, sentències, informes judicials  ...

 

 


CLICK ON TRANSLATIONS | CRISTINA REBOLLO BENTZEN. | +34 627 56 97 30 |
C/ Les Oliveres 1 | E-17199 TAIALA | GIRONA | SPAIN | info@clickontranslations.net